AVG Verwerkingen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formulier | 26-08-2019

Register van verwerkingen van persoonsgegevens.

Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden

ArbeidsVerhoudingen

BestuursOndersteuning

Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering

Communicatie

Dienst Uitvoering van Beleid

Financieel DienstenCentrum

Financieel Economische Zaken

Gezond en Veilig Werken

KinderOpvang

Leer en Ontwikkelplein

Organisatie, bedrijfsvoering en personeel

Participatie en Decentrale Voorzieningen

RijksSchoonmaak Organisatie

Samenleving en Integratie

Stelsel en Volksverzekeringen

Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

WerknemersRegelingen

Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden