Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Same feelings
Verwerkingsnummer 1684
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Homo- en biseksuele jongeren in Nederland, kwalitatief onderzoek. Werving respondenten in kwantitatief Same feelings onderzoek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Diepte-interview ervaringen en leefsituatie homo- en biseksuele jongeren
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Oorspronkelijke contactgegevens zijn verwijderd. Audio-opnamen zijn vernietigd. Geanonimiseerde transcripten worden bewaard i.v.. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2014).pdf
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Diepte-interviews: grootschalige studie onder jongeren die zich (ook) aangetrokken voelen tot seksegenoten. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. Centraal hierin staan de ervaringen van deze jongeren met seksuele voorkeur, coming-out, acceptatie en homonegativiteit in omgevingen en de gevolgen voor hun welbevinden. https://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/Same_Feelings_onderzoek_onder_homojongeren_SAME
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Oorspronkelijke contactgegevens zijn verwijderd. Audio-opnamen zijn vernietigd. Geanonimiseerde transcripten worden bewaard i.v.. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2014).pdf
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76-963ebe322d15&type=org
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP LHBT-Onderzoekers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND