Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek - Topdesk
Verwerkingsnummer 1961
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister voor Medische Zorg en Sport, voor deze de directeur-generaal van Curatieve Zorg

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Zorgverleners, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en NZa
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens (e-mail adres, telefoonnummer)
Verzameldoel Geven van informatie en beantwoorden vragen van zorgverleners, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en NZa m.b.t. o.a. financiering en regelgeving van zorg, gepast zorgaanbod en organisatie van zorg Beleidsontwikkeling en beleidsverantwoording
Bewaartermijn Archiefwetgeving: Blijvende bewaring Toelichting: Op dit moment moet alles bewaard blijven, omdat de meldingen ook de basis zijn voor toekomstig beleid.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Geven van informatie en beantwoorden vragen van zorgverleners, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en NZa m.b.t. o.a. financiering en regelgeving van zorg, gepast zorgaanbod en organisatie van zorg Beleidsontwikkeling en beleidsverantwoording
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • VWS Directies LZ
 • VWS Directies CZ
 • VWS Directies MO
 • VWS Directies MO
 • VWS directie Z
 • VWS Directie CDWJZ
 • VWS Directie CDWJZ
 • VWS Directies PZO
 • VWS Directie GMT
 • VWS Directies Communicatie en de centrale unit (Léon Wever, marloes Wauben)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister voor Medische Zorg en Sport, voor deze de directeur-generaal van Curatieve Zorg
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND