Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gegevensbestand praktijkteam Jeugd
Verwerkingsnummer 2081
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers, vertegenwoordigers van zorgverleners, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) - bsn indien nodig voor beantwoording van de vraag van de burger
Verzameldoel Geven van informatie en beantwoorden van vragen van burgers, die zich .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn bewaartermijn archiefregels Basis Selectie Documenten
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Geven van informatie en beantwoorden van vragen van burgers, die zich tot VWS wenden mbt oa financiering en regelgeving van zorg, gepast zorgaanbod en organisatie van zorg, cliëntondersteuning.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • VWS DJ, DLZ, DMO, DCo en centrale unit Praktijkteam Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid
Bezoekadres Parnassusplein
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND