Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Groene cohesie 2014
Verwerkingsnummer 3453
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) stedenbouwkundige manager van een Intratuin-filiaal medewerker van een woningcorporatie bezoekers van het tuincentrum mensen met flinke doch zeer betegelde voortuinen, zowel in een straat waar vrijwel iedereen dat heeft als in een straat waar groene tuinen domineren, beide in een suburbaan middenklassenmilieu. Mensen met een opvallend groene tuin, in suburbaan middenklassemilieu. tuiniers van buurttuinen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Stedenbouwkundige – groene waarden Manager Intratuin-filiaal – over klantgroepen en groeneducatie Medewerker woningbouwcorporatie – buurttuinen Bezoekers tuincentrum – tuintest, als tuinconsument Mensen met betegelde voortuin – over keuze voor betegelde tuin, reacties buren Mensen met groene tuin – over keuze voor groene tuin, reacties buren Tuiniers over vrije tijdsbesteding
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn Contactgegevens, audio- en videogegevens zijn verwijderd. Transcripten interviews worden bewaard ivm replicatie en reproduceerbaarheid resultaten (VSNU-gedragscode)
Bron eigen netwerk, gezocht op internet, bezoekers plantenmarkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP-onderzoekers op het terrein van tuinen en buurten

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND