Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking contactgegevens leveranciers postregistratiesysteem Marjolein (VWS)
Verwerkingsnummer 3624
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Zakelijk adres bedrijf te weten naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Naam en functie contactpersoon van het betreffende bedrijf. De IBAN en BIC code van het bedrijf voor uitbetaling van de facturen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zakelijk adres bedrijf te weten naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Naam en functie contactpersoon van het betreffende bedrijf. De IBAN en BIC code van het bedrijf voor uitbetaling van de facturen.
Verzameldoel Verwerkingen van voor communicatuie benodigde gegevens van leveranciers in het postregistratiesysteem Marjolein van VWS ten behoeve van de uitvoering en vastleggen van van opdrachten in opdracht van de RVS en het CEG. Het betreft o.a. offerteaanvragen, offertes en offertebevestigingen van leveranciers.
Bewaartermijn Wettelijke bewaartermijn van financiele stukken.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Opdracht kan niet verstrekt worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerkingen van voor communicatuie benodigde gegevens van leveranciers in het postregistratiesysteem Marjolein van VWS ten behoeve van de uitvoering en vastleggen van van opdrachten in opdracht van de RVS en het CEG. Het betreft o.a. offerteaanvragen, offertes en offertebevestigingen van leveranciers.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Betreft een bedrijfsvoeringproces, postregistratie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Algemeen secretaris RVS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND