Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Informatiepunt Dwang in de Zorg
Verwerkingsnummer 3769
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister voor Medische Zorg en Sport, voor deze de directeur-generaal van Curatieve Zorg

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) patiënten/cliënten, naasten en professionals
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam - organisatie - e-mail* en telefoonnummer
Verzameldoel Geven van informatie en beantwoorden van vragen over de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang in de zorg
Bewaartermijn Maximaal 3 maanden - binnen deze termijn: verwijderen gegevens zodra vraag beantwoord is.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Geven van informatie en beantwoorden van vragen over dwang in de zorg van patiënten/cliënten, naasten en professionals
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Helpdesk medewerkers PVP Er heeft een getraind en vast team PVP medewerkers van ongeveer 6 mensen toegang tot de mailbox. Indien PVP een vraag niet kan beantwoorden, wordt deze doorgestuurd aan de afdeling communicatie van VWS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister voor Medische Zorg en Sport, voor deze de directeur-generaal van Curatieve Zorg
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND