Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking FKC - Proces inkoop en contractbeheer
Verwerkingsnummer 3789
Verantwoordelijke(n)
 • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersoon leveranciers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens.
Verzameldoel Op orde hebben en houden Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Op orde hebben en houden Service Level Agreements (SLA)
Bewaartermijn 7 jaar na beëindiging contract
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Noodzakelijk om SLA/DAP op te kunnen stellen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Kandidaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, NAW, bankrekening, contactgegevens, CV
Verzameldoel Beoordelen kandidaten Inkoop producten en diensten (inspannings en resultaatverplichting)
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders niet voldaan aan inkoopvereisten
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Medewerkers HIS
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Inkoop producten en diensten (inspanningsverplichting) Inkoop producten en diensten (resultaatverplichting)
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers VWS en ADR indien nodig
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie Emailadres Tel.nr
Verzameldoel Inkoop producten en diensten (inspannings- en resultaatverplichting)
Bewaartermijn max 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers Broker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Aanbieden kandidaten
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inkoop producten en diensten (inspannings- en resultaatverplichting)
Rechtsgrond
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • CBG: - Afdeling Financien, Kwaliteit en Control - Opdrachtnemer (en betreffende afdeling)
 • Medewerkers HIS
 • ADR en VWS medewerkers indien nodig
 • Service level manager
 • Hoofd ICT

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND