Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking COM - Interne communicatie
Verwerkingsnummer 3792
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Ter beschikking stellen van mededelingen, voorstellen, informatie, stukken, evenementen en andere informatieve stukken op het intranet
Bewaartermijn Blijft gepubliceerd op het intranet om op later tijdstip publicaties terug te vinden.
Bron Soms wordt de informatie via content eigenaren aangeleverd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Foto en Privégegevens (hobby's, sporten, etc.) indien optioneel ingevuld op de kenniskaart op intranet door medewerker
Verzameldoel Ter beschikking stellen foto en persoonlijke informatie voor communicatiedoeleinden (optioneel)
Bewaartermijn Verwijderd binnen 3 maanden na beëindigen contract.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Informatie kenniskaart; naam, telefoonnummer, email
Verzameldoel Informatievoorziening aan medewerkers ter beschikking stelling zakelijke contactgegevens via interne kenniskaart
Bewaartermijn Verwijderd binnen 3 maanden na beëindigen contract.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ter beschikking stellen zakelijke contactgegevens
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Medewerkers hebben informatie over (werkzaamheden van) collega's nodig om hun werk goed te kunnen uitoefenen, dit is in het belang van een goede bedrijfsvoering van de organisatie.
Doel verwerking Ter beschikking stellen foto en persoonlijke informatie voor communicatiedoeleinden (optioneel)
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking Ter beschikking stellen van mededelingen, voorstellen, informatie, stukken, evenementen en andere informatieve stukken op het intranet
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het intranet is een intern communicatief platform. Hierop worden verschillende mededelingen gedaan om CBG-ers op de hoogte te stellen van zaken. Het CBG hecht er een belang bij dat de 'content owners' zichtbaar zijn na het delen van een bericht. Hiermee creëert het CBG een vorm van transparantie binnen de organisatie. Stukken worden altijd door content owners aangeleverd, waarmee ook een bepaalde mate van toestemming wordt bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 8275
UTRECHT
NEDERLAND