Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking FKC - Financiële Administratie
Verwerkingsnummer 3854
Verantwoordelijke(n)
 • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Interne medewerkers voor accorderen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam. Gebruikt om declaraties te bevestigen.
Verzameldoel Crediteuren behandelen
Bewaartermijn Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling declaraties
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Geen mogelijkheid tot declaratie
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Crediteuren gegevens - extern
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, NAW gegevens (ZZPers), telefoonnummer, email, bankgegevens
Verzameldoel Crediteuren behandelen - extern Grootboek
Bewaartermijn Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling declaratie/facturatie
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders geen betaling mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Debiteuren gegevens
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, NAW gegevens (ZZPers), telefoonnummer, emailadres
Verzameldoel Debiteuren behandelen Grootboek
Bewaartermijn Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betaling niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Crediteuren gegevens - intern (declaraties)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, bevoegde ter accordatie, bonnetje ter declaratie
Verzameldoel Crediteuren behandelen Grootboek
Bewaartermijn Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Declaratie niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Crediteuren behandelen
Rechtsgrond
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerker Crediteuren
 • Medewerker Debiteuren
 • Medewerker financiële administratie
 • Senior financieel adviseur (financial control functie)
 • Audit Dienst Rijk
 • Axians B.V.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND