Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoeringspraktijk WMO 2015
Verwerkingsnummer 3937
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) beleidsmedewerkers Wmo en leden Wmo-raad
Persoonsgegevens
Soort gegevens - contactgegevens - functie / wijze van betrokkenheid bij Wmo - Organisatie van Wmo in de gemeente - Ervaringen met de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - Opvattingen over de Wmo (toegang, ondersteuning, resulaten)
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn contactgegevens: zes maanden na publicatie zullen de bestanden met contactgegevens worden vernietigd Andere gegevens: Geen vernietiging vanwege wetenschappelijke reproduceerbaarheid (conform VSNU-richtlijn); bewaard in beveiligde omgeving Ruwe data: audio opnamen, bewaard in een beveiligde omgeving, vernietigd na 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) managers, professionals en vrijwilligers betrokken bij uitvoering Wmo 2015
Persoonsgegevens
Soort gegevens - contactgegevens - functie / wijze van betrokkenheid bij Wmo - Organisatie van Wmo in de gemeente - Ervaringen met de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - Opvattingen over de Wmo (toegang, ondersteuning, resulaten)
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn contactgegevens: zes maanden na publicatie zullen de bestanden met contactgegevens worden vernietigd Andere gegevens: Geen vernietiging vanwege wetenschappelijke reproduceerbaarheid (conform VSNU-richtlijn); bewaard in beveiligde omgeving Ruwe data: audio opnamen, bewaard in een beveiligde omgeving, vernietigd na 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) burgers die zich bij de melden voor ondersteuning en hun mantelzorgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens - contactgegevens - functie / wijze van betrokkenheid bij Wmo - Organisatie van Wmo in de gemeente - Ervaringen met de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - Opvattingen over de Wmo (toegang, ondersteuning, resultaten) - gezondheid
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn contactgegevens: zes maanden na publicatie zullen de bestanden met contactgegevens worden vernietigd Andere gegevens: Geen vernietiging vanwege wetenschappelijke reproduceerbaarheid (conform VSNU-richtlijn); bewaard in beveiligde omgeving Ruwe data: audio opnamen, bewaard in een beveiligde omgeving, vernietigd na 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • geautoriseerde SCP medewerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND