Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BD - Beoordeling diergeneesmiddelen
Verwerkingsnummer 4095
Verantwoordelijke(n)
 • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers en contactpersonen aanvrager
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens.
Verzameldoel Communicatie met aanvrager of houder handelsvergunning Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen Beoordelen aanvragen handelsvergunningen Reserveren time slot beoordeling Organiseren presubmission meeting
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Qualified person (door aanvrager aangewezen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en zakelijke contactgegevens C.v. gegevens
Verzameldoel Beoordelen aanvragen handelsvergunningen Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Controleurs voor o.a. bezoeken fabrieken en andere kwaliteitscontroles .
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en zakelijk contactgegevenss
Verzameldoel Beoordelen aanvragen handelsvergunningen Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen Communicatie met aanvrager of houder handelsvergunning
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Onderzoekers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en zakelijk contactgegevens.
Verzameldoel Beoordelen aanvragen handelsvergunningen Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Clinical/ Quality/ Safety expert
Persoonsgegevens
Soort gegevens Volledig CV: Naam, contactgegevens, adres, werkhistorie, (in sommige gevallen) foto, leeftijd, geslacht en overige opgegeven informatie zoals politieke voorkeur (blijkt uit nevenactiviteiten)
Verzameldoel Beoordelen aanvragen handelsvergunningen Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen Behandelen ASMF (Active Substance Master File) zaken
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
Betrokkene(n) Eigenaren dieren dierproeven
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, beroep, bedrijf/werkplaats,
Verzameldoel Beoordelen aanvragen handelsvergunningen Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Study director
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, beroep, werkgever, CV
Verzameldoel Beoordelen aanvragen handelsvergunningen Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Farmaceut die handelvergunning aanvraagt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Verplicht bij start procedure
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
Betrokkene(n) Contactpersoon ASMF houder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Beoordelen van en besluiten over aanvragen handelsvergunningen (inclusief parallelimport en homeopathische middelen) Partijkeuringen vaccins Verleningen van handelsvergunningen Wijzigingen aan bestaande handelsvergunningen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar ná intrekking handelsvergunning in het register DIRECTIVE 2001/82/EC Chapter III, article 2
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelen van en besluiten over aanvragen handelsvergunningen (inclusief parallelimport en homeopathische middelen)
Rechtsgrond
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Betrokkenen Bureau Diergeneesmiddelen aCBG
 • Leden van de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen (CRD)
 • Aanvrager
 • RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? European Medicines Agency
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? nog nader in te vullen

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND