Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BRI - Ondersteuning overleggen met externe partijen
Verwerkingsnummer 4120
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Toesturen vergaderstukken, overige communicatie leden
Bewaartermijn Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Zorgverleners
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Overige communicatie leden, toesturen vergaderstukken
Bewaartermijn Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van overheidsinstanties
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Toesturen vergaderstukken, overige communicatie leden
Bewaartermijn Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Koepelorganisaties van de farmaceutische industrie
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Toesturen vergaderstukken, overige communicatie leden
Bewaartermijn Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitsturen vergaderstukken
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Gerechtvaardigd belang voor verwerkingsverantwoordelijke en betrokkenen. Vergaderen met externe partijen gebeurd regelmatig, hiervoor worden de stukken uitgestuurd voor een gedegen voorbereiding. Het is onevenredig inspannend om voor elk persoon een toestemming te vragen, en verder een proportionele verwerking. Daarnaast is het van belang dat ieder zich kan voorbereiden. We kunnen er redelijkerwijs vanuit gaan dat men begrijpt dat gegevens voor dit doeleinde worden verzameld en verwerkt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leden van het betreffende overleg
  • medewerkers CBG en Collegeleden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND