Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: Persoonsgegevens SCP ihkv archivering in HPRM
Verwerkingsnummer 4138
Verantwoordelijke(n)
 • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SCP
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mail, geslacht, financiële gegevens, inognaam
Verzameldoel De gegevensverwerking is noodzakelijk om gebruik van HPRM te kunnen lo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 5 jaar na uitdienst treding
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders heeft medewerker geen toegang tot HPRM
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Burgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Burgerbrieven met NAW-gegevens, e-mail, geslacht en mogelijk een hele reeks (bijzondere) persoonsgegevens. Wat mensen vertellen is niet vooraf in te schatten
Verzameldoel De gegevensverwerking is noodzakelijk om gebruik van HPRM te kunnen lo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn op verzoek
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Betrokkene(n) Leveranciers
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mail, geslacht, financiële gegevens
Verzameldoel De gegevensverwerking is noodzakelijk om gebruik van HPRM te kunnen lo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 5 naar na beeindiging contract of op verzoek
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Facturen worden niet betaald
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Zakelijke contacten
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mail, geslacht
Verzameldoel De gegevensverwerking is noodzakelijk om gebruik van HPRM te kunnen lo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Gegevens worden verwijderd na 2 jaarlijkse controle
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevensverwerking is noodzakelijk om gebruik van HPRM te kunnen loggen en toegang tot documenten te kunnen beheren en om contactgegevens van ontvangers/verzenders te kunnen vastleggen.
Rechtsgrond
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Min IenW voor beheer van het systeem
 • Medewerkers van bedrijfsvoering die post afhandelen, met leveranciers en cliënten onderhandelen, personeel managen etc. Burgerbrieven kunnen ook worden behandeld door onderzoekers op het desbetreffende terrein

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND