Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Ontwikkeling medewerkers
Verwerkingsnummer 4188
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers - Leeromgeving
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, emailadres, startdatum In de elektronische leeromgeving worden persoonsgegevens opgeslagen om het cursusaanbod per persoon zichtbaar te maken middels een single sign on en om de studiegegevens te weergeven.
Verzameldoel Aanbieden van eigen leeromgeving
Bewaartermijn Op dit moment nog onbepaalde tijd. De ELO omgeving wordt binnenkort (1-2 jaar) onderhanden genomen en geupdate. Een structurele oplossing voor het verwijderen van de persoonsgegevens wordt op dat moment meegenomen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Onderdeel van de overeenkomst. Anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers - Ontwikkeling
Persoonsgegevens
Soort gegevens - Opleidingsgegevens - Zakelijke contactgegevens - Gegevens over functioneren
Verzameldoel Ontwikkeling medewerkers
Bewaartermijn tot 7 jaar na de administratieve afhandeling van het ontslag
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan een medewerker niet deelnemen aan een opleiding of ontwikkeltraject.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ontwikkeling medewerkers
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Courseware (backend)
  • Medewerkers HRM

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND