Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Detacheringen
Verwerkingsnummer 4248
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokken medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens, aanstellingsgegevens
Verzameldoel Detacheringsovereenkomst opstellen en uitvoeren
Bewaartermijn Tot 7 jaar na beëindiging detachering
Bron Informatie wordt via uitlener verschaft
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Detachering niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Inlenende en uitlenende partij
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens.
Verzameldoel Opstellen detacheringsovereenkomst en uitvoeren van detacheringsperiode/ facturatie.
Bewaartermijn Tot 7 jaar na beëindiging detacheringsovereenkomst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Detachering niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Detacheren houdt in dat een medewerker tijdelijk werkzaamheden verricht buiten de eigen afdeling of organisatie. Na deze periode keert de medewerker terug in de oorspronkelijke organisatie of zelfs (afhankelijk van de afspraak die is gemaakt) in de oorspronkelijke functie. Het CBG kan inlener (iemand wordt gedetacheerd bij het CBG) of uitlener (iemand wordt vanuit het CBG gedetacheerd) zijn.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokken medewerker
  • Inlenende en uitlenende organisatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND