Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking FT - Bewaking medicijntekorten en -defecten
Verwerkingsnummer 4350
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersoon farmaceutisch bedrijf
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam contactpersoon Firmanaam Adres Firma Postcode Firma Plaats en land Firma Telefoonnummer contactpersoon * E-mailadres contactpersoon *
Verzameldoel Bijhouden van medicijntekorten en -defecten Kunnen anticiperen op deze medicijntekorten en -defecten
Bewaartermijn Tot 15 jaar na doorhaling handelsvergunning
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Noodzakelijke communicatiegegevens om aan wettelijke verplichting te kunnen voldoen
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bijhouden van medicijntekorten en -defecten Kunnen anticiperen op deze medicijntekorten en -defecten
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • IGJ

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND