Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IB&P - Behandelen verzoeken op grond van AVG
Verwerkingsnummer 4375
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail adres, bedrijfsgegevens,
Verzameldoel Coordineren en behandelen van verzoeken. Communiceren met de verzoeker. Verzoek doorsturen naar andere verwerkingsverantwoordelijke buiten het kerndepartement. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Zie doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Gegevens worden 1 jaar bewaard
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting volgens AVG.
Soort gegevens Identificatiedocument
Verzameldoel Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de recht.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Verwijderd direct na bevestiging identiteit.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Verplichte identificatie om zeker te zijn dat het juiste betrokkene betreft.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in een document dat verstrekt wordt naar aanleiding van een verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Coördineren en behandelen van verzoeken Gedeeltelijke of gehele toewijzing van een verzoek kan een gegevensverwerking betekenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn.
Bron Gegevens kunnen ook door derden zijn aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen op grond van de AVG.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Centrale coördinator AVG bij Bestuurlijke, Regulatoire en Internationale zaken binnen het CBG.
  • Afdeling communicatie/ HR/ BRI (binnenkomst verzoek)
  • Functionaris Gegevensbescherming VWS (heeft inzicht in het register van behandelde verzoeken (op aanvraag))
  • Behandelaren van verzoeken op grond van AVG binnen het CBG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND