Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Eritrese statushouders (kwalitatief)
Verwerkingsnummer 4400
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Statushouders van Eritrese herkomst die hun eerste verblijfsstatus kregen in de periode 2014-2016
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens leeftijd, opleiding, werkervaring financiële situatie, inclusief schulden verblijfsstatus gezinssituatie leefsituatie, welbevinden, migratiegeschiedenis en vroege integratie.
Verzameldoel contactgegevens beroep, functie werkgever of affiliatie met welzijnsorganisatie tbv vluchtelingen, bedrijfsnaam
Bewaartermijn Contactgegevens worden 6 maanden na publicatie vernietigd Audiogegevens worden na 10 jaar vernietigd (ruwe data, conform VSNU-richtlijn) Transcripten bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en wetenschappelijke reproduceerbaarheid
Bron Werving: via eigen netwerk, via netwerk experts en sleutelinformanten, via netwerk zelfstandig onderzoekers (verwerkers ten tijde van dataverzameling)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) experts en sleutelinformanten die door hun beroep, vrijwilligerswerk of affiniteit met de etnische groep contact hebben met deze statushouders en inzicht hebben in hun leefsituatie, welbevinden, migratiegeschiedenis en integratie
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens beroep, functie werkgever of affiliatie met welzijnsorganisatie tbv vluchtelingen, bedrijfsnaam
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn Contactgegevens worden 6 maanden na publicatie vernietigd Audiogegevens worden na 10 jaar vernietigd (ruwe data, conform VSNU-richtlijn) Transcripten bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en wetenschappelijke reproduceerbaarheid
Bron Via eigen netwerk en netwerk extern onderzoeker (toenmalig verwerker)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP-onderzoekers op het terrein van minderheden en integratie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND