Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Aanvraag Arbo middelen
Verwerkingsnummer 4530
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers die een ARBO middel aanvragen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, dienstonderdeel, kostenplaats en de bevestiging van het bestaan van een medische grond door de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc.
Verzameldoel Verstrekken ARBO middelen (facilitaire-, ICT-middelen en beeldschermbril).
Bewaartermijn P-Direkt: tot 15 jaar na aanvraag; Overige informatiesystemen: tot 1 jaar na aflopen contract/ inleveren van verstrekte middelen.
Bron Persoon vanuit wie aanvraag komt. Naast betrokkene komt informatie ook van bedrijfsarts komen. Overige informatie uit P-direkt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan de preventiemedewerker de aanvragen van de ARBO middelen niet beoordelen/toekennen.
Soort gegevens Bevestiging van het bestaan van een medische grond door de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc. m.b.t. een ARBO middel van de medewerker, naam medewerker
Verzameldoel Beoordelen aanvraag ARBO middelen door preventiemedewerker
Bewaartermijn P-Direkt: Tot 15 jaar na aanvraag; Overige informatiesystemen: tot 1 jaar na aflopen contract/inleveren verstrekte middelen.
Bron Diegene die de aanvraag doet (kan de medewerker of (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc. zijn). Gegevens komen uit P-direkt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan de preventiemedewerker de aanvragen van de ARBO middelen niet beoordelen/toekennen
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Bedrijfsarts
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens.
Verzameldoel Verstrekken ARBO middelen (facilitaire-, ICT-middelen en beeldschermbril) De verwerking van de persoonsgegevens zijn nodig om de ARBO middelen te verstrekken aan diegene die recht heeft op het gebruik van deze ARBO middelen. Nadat ARBO middelen zijn aanbevolen door de (bedrijfs)arts/fysiotherapist/etc. krijgt een betrokkene de beschikking over de ARBO middelen na het doorlopen van de aanvraagprocedure. Zo zal de verstrekking op een correcte manier aan de juiste betrokkene worden geleverd.
Bewaartermijn tot 15 jaar na aanvraag
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verstrekken ARBO middelen (facilitaire-, ICT-middelen en beeldschermbril) De verwerking van de persoonsgegevens zijn nodig om de ARBO middelen te verstrekken aan diegene die recht heeft op het gebruik van deze ARBO middelen. Nadat ARBO middelen zijn aanbevolen door de (bedrijfs)arts/fysiotherapist/etc. krijgt een betrokkene de beschikking over de ARBO middelen na het doorlopen van de aanvraagprocedure. Zo zal de verstrekking op een correcte manier aan de juiste betrokkene worden geleverd.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ARBO ICT middelen: interne ICT-leverancier ontvangt opdracht van ServiceDesk van het CBG voor het leveren van ARBO ICT middelen. Het medisch advies wordt niet meegestuurd.
  • ARBO facilitaire middelen: ServiceDesk van het CBG ontvangt van de preventiemedewerker of HRM via Topdesk opdracht voor het leveren van de ARBO facilitaire middelen. Het medisch advies wordt niet mee gestuurd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND