Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Personeelsplanning (SPP, MPP, P-schouw)
Verwerkingsnummer 4532
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers CBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, sap-nummer, naam manager, schaal/trede, voorgestelde beloning (p-schouw), afspraken loopbaan(traject), uitkomst eindevaluatie
Verzameldoel (planmatig) verbinden van de organisatieontwikkeling met de personele/persoonlijke ontwikkeling om op basis daarvan te komen tot een optimale toekomstbestendige personele bezetting
Bewaartermijn 3 jaar
Bron Het merendeel van de gegevens is afkomstig uit P-Direkt,
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking (planmatig) verbinden van de organisatieontwikkeling met de personele/persoonlijke ontwikkeling om op basis daarvan te komen tot een optimale toekomstbestendige personele bezetting
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: om in te kunnen spelen op de veranderende omgeving/samenleving is het noodzakelijk om op regelmatige basis te onderzoeken of de organisatie met de bestaande personele bezetting (in kwalitatieve en kwantitatieve zin) nog voldoende is toegerust om haar taken uit te voeren

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De MT-leden van de afdeling waar betrokkene werkzaam is
  • De HRM adviseurs bij het CBG.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND