Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking PBW - Bijhouden lijst projecten en studenten
Verwerkingsnummer 4627
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Uitvoerders projecten (Studenten/promovendi/onderzoekers/Klinisch farmacoloog)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email, universiteit/opleiding
Verzameldoel Bijhouden alle contracten en contractnummers van medewerkers als stagi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Bijhouden en openbaar maken van lijst van projecten op interne wikiped.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Bijhouden onderwerpen en resultaten wetenschappelijk onderzoek Overzicht houden van stagiairs/studenten/promovendi/onderzoekers en Kl.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Informatie wordt op basis van een taak van algemeen belang in het kader van de wetenschap voor onbepaalde tijd bewaard. Er is gekozen om de gegevens van (oud) promovendi en studenten niet te verwijderen. Gegevens welke worden verwerkt zijn verenigbaar met het doel, worden op een passende manier beveiligd en worden voor geen enkele andere toepassing verwerkt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ja, vereist voor indiensttreding
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Begeleider(s), contactpersoon affiliatie en evt. (co-)promotor (extern)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email, universiteit/opleiding
Verzameldoel Bijhouden alle contracten en contractnummers van medewerkers als stagi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Bijhouden en openbaar maken van lijst van projecten op interne wikiped.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Bijhouden onderwerpen en resultaten wetenschappelijk onderzoek Overzicht houden van stagiairs/studenten/promovendi/onderzoekers en Kl.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Informatie wordt op basis van een taak van algemeen belang in het kader van de wetenschap voor onbepaalde tijd bewaard. Er is gekozen om de gegevens van (oud) promovendi en studenten niet te verwijderen. Gegevens welke worden verwerkt zijn verenigbaar met het doel, worden op een passende manier beveiligd en worden voor geen enkele andere toepassing verwerkt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Geen contact mogelijk met betreffende personen over de gene die ze begeleiden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Begeleider en eindverantwoordelijke (intern)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email,
Verzameldoel Bijhouden alle contracten en contractnummers van medewerkers als stagi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Bijhouden en openbaar maken van lijst van projecten op interne wikiped.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Bijhouden onderwerpen en resultaten wetenschappelijk onderzoek Overzicht houden van stagiairs/studenten/promovendi/onderzoekers en Kl.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Informatie wordt op basis van een taak van algemeen belang in het kader van de wetenschap voor onbepaalde tijd bewaard. Er is gekozen om de gegevens van (oud) promovendi en studenten niet te verwijderen. Gegevens welke worden verwerkt zijn verenigbaar met het doel, worden op een passende manier beveiligd en worden voor geen enkele andere toepassing verwerkt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Studenten wie gesolliciteerd hebben op een openstaande onderzoeksvacature.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, universiteit, studie, email, eventueel telefoonnummer.
Verzameldoel Overzicht van alle studenten die gesolliciteerd hebben op een openstaa.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 1 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Overzicht houden van stagiairs/studenten/promovendi/onderzoekers en Klinisch farmacologen (vanuit UMCs), hun scriptieonderwerp, presentatie data en interne en externe begeleiders
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Taak van algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers PWB

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND