Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking PBW - Bijhouden intekenlijst presentaties
Verwerkingsnummer 4629
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Interne medewerkers of externen die zich inschrijven om presentatie bij te wonen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en eventueel affiliatie, email
Verzameldoel Intekenlijst voor presentaties van studenten/ promovendi/ onderzoekers.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Uiterlijk 1 maand na het geven van de presentatie
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Intekenlijst voor presentaties van studenten/ promovendi/ onderzoekers/ klinisch farmacologen
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Registreren voor eventueel bezoeker en bepalen hoe veel mensen komen om daarop de grote van de ruimte aan te passen.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Begeleider uit afdeling PBW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND