Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking gebruikersbeheer CAM (ivm Kiwi en internetconsultatie)
Verwerkingsnummer 4871
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle wetgevingsjuristen bij WJZ en VWS-medewerkers van zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam dienstonderdeel, voorletters en naam, e-mailadres, geboortedatum, doorkies- of telefoonnummer
Verzameldoel Deze gegevens zijn nodig om een DigiD-OP aan te vragen en dat heb je nodig om met Kiwi of met/aan (de resultaten van) een internetconsultatie te werken. De e-mailadressen worden gebruikt om storingen te melden of ander nieuws over de applicaties.
Bewaartermijn Zolang men bij VWS werkzaam is.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als betrokkene de gegevens niet aanlevert, kan er geen DigiD-OP aangevraagd worden en heeft men geen toegang tot de applicaties.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking een actueel overzicht van gebruikers van het interdepartementale Kiwi (KetenInformatiesysteem Wetgeving In wording) en van VWS-medewerkers die een internetconsultatie kunnen inleiden (vanuit Kiwi) of raadplegen of bewerken
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Door de persoonsgegevens in CAM in te voeren, ontvangt een aanvrager een e-mailbericht met een link, waarmee men een DigiD-OP kan aanvragen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND