Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: Registratie leengegevens in bibliotheek catalogus
Verwerkingsnummer 4872
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SCP
Persoonsgegevens
Soort gegevens roepnaam, achternaam, mailadres, tel. nummer, IP-adres, gebruikersnaam en wachtwoord
Verzameldoel De Verwerking heeft als doel de lenersadministratie inzichtelijk en actueel te houden: welke personen zijn geautoriseerd om boeken en artikelen aan te vragen
Bewaartermijn De bibliotheek medewerker van de Planbureaus beheert de gegevens in het systeem en kan er op elk moment voor kiezen om de gegevens (per stuk of batchgewijs) te verwijderen. Deze gegevens worden na verwijdering niet meer door de verwerker (OCLC). bewaard in de database
Bron De gegevens worden aangeleverd door de gebruiker zelf en door de medewerker bibliotheek die de account (laat) aanmaken
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De Verwerking heeft als doel de lenersadministratie inzichtelijk en actueel te houden: welke personen zijn geautoriseerd om boeken en artikelen aan te vragen. Daarbij worden leengegevens bewaard om gepersonaliseerde zoekacties uit te kunnen voeren
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de bibliotheken van de planbureaus

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Verenigde Staten (IP-herkenning)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND