Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 6 Analyse van webstatistieken van bezoekers websites
Verwerkingsnummer 4921
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers website ccmo.nl
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificerende gegevens (IP-adres)
Verzameldoel Monitoring gebruik van de informatie op website (zie verwerking M2348 van het Ministerie van Algemene Zaken)
Bewaartermijn Zie verwerking M2348 van het Ministerie van Algemene Zaken
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Bezoekers website toetsingonline.nl en onderzoekswijs.nl
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificerende gegevens (IP-adres, geografische gegevens), apparaat- en versie-gegevens, browser- en versie-gegevens, datum, tijd, bezochte URL's van de website.
Verzameldoel Monitoring gebruik van de informatie en applicatie op website
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO gebruikt webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de websites gebruiken. Deze informatie helpt de websites te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Monitoren gebruik van informatie op website en aanpassing van die informatie toegesneden op behoeftes van gebruikers

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO stafmedewerker communicatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND