Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 6 Publicaties op CCMO website
Verwerkingsnummer 4922
Verantwoordelijke(n)
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker CCMO
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, afdeling, functie en foto
Verzameldoel Deze informatie is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij organisaties, burgers en communicatie met derden.
Bewaartermijn Gegevens worden gedeeld zolang de medewerker in dienst is van de CCMO. De gegevens worden verwijderd na uitdiensttreding van de medewerker. Voor de vermelding van de medewerker in het jaarverslag geldt de archiefwet.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Commissielid CCMO
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, titels, discipline, foto, huidige betrekkingen, verklaring van belangen
Verzameldoel Deze informatie is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij organisaties, burgers en communicatie met derden.
Bewaartermijn Gegevens worden gedeeld zolang het commissielid benoemd is door de Minister. De gegevens worden verwijderd na beëindiging van de benoeming. Voor de vermelding van het commissielid in het jaarverslag geldt de archiefwet.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Waarnemer VWS
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, afdeling en ministerie
Verzameldoel Deze informatie is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij organisaties, burgers en communicatie met derden.
Bewaartermijn Gegevens worden gedeeld zolang de medewerker waarnemer is voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gegevens worden verwijderd wanneer de medewerker geen waarnemer meer is. Voor de vermelding van de medewerker in het jaarverslag geldt de archiefwet.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Geïnterviewde persoon voor jaarverslag
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, organisatie en foto
Verzameldoel De gegevens worden verzameld voor het publiceren van een interview met toestemming van betrokkene in het jaarverslag van de CCMO.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerker METC
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie, contactgegevens
Verzameldoel Deze informatie is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij organisaties, burgers en communicatie met derden.
Bewaartermijn Gegevens worden gedeeld zolang de medewerker in dienst is van de METC. De gegevens worden verwijderd na uitdiensttreding van de medewerker.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Commissielid METC
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, titels, WMO-discipline, organisatie, beroep
Verzameldoel Deze informatie is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij organisaties, burgers en communicatie met derden.
Bewaartermijn Gegevens worden gedeeld zolang het commissielid benoemd is door de CCMO. De gegevens worden verwijderd na beëindiging van de benoeming.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO publiceert de samenstelling van de CCMO commissie, secretariaat CCMO en de lokale erkende medisch-ethische toetsingscommissies op de website van de CCMO. Deze informatie is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij organisaties, burgers en communicatie met derden.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • CCMO stafmedewerker communicatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND