Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 1a Beoordeling van protocollen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Verwerkingsnummer 4926
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van medisch-wetenschappelijk onderzoek, Opdrachtgevers van medisch-wetenschappelijk onderzoek, Betrokken onderzoekers van medisch-wetenschappelijk onderzoek,
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van aanvragers en opdrachtgevers, contactgegevens en kwalificaties van betrokken onderzoekers (CV's)
Verzameldoel Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (wettelijke taak CCMO)
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Indieners leveren de vereiste gegevens over betrokken onderzoekers en opdrachtgevers aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder vereiste gegevens kan de aanvraag niet worden beoordeeld en behandeld.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De toetsingscommissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen in specifieke onderzoeksgebieden zoals in de wet vastgelegd. Het betreft de wetten: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden
  • Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) in voorkomende gevallen op basis van samenwerkingsprotocol

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND