Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 3b Toezicht functioneren van METC's
Verwerkingsnummer 4930
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokken onderzoekers van medisch-wetenschappelijk onderzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens en kwalificaties van betrokken onderzoekers (CV's)
Verzameldoel Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron De lokale METC verstrekt het onderzoeksdossier aan de CCMO met de benodigde gegevens.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aanlevering gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Indieners van medisch-wetenschappelijk onderzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de aanvrager
Verzameldoel Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron De METC verstrekt het onderzoeksdossier aan de CCMO met de benodigde gegevens.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aanlevering gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Opdrachtgevers van medisch-wetenschappelijk onderzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens opdrachtgever
Verzameldoel Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron De lokale METC verstrekt het onderzoeksdossier aan de CCMO met de benodigde gegevens.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aanlevering gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Commissieleden lokale METC
Persoonsgegevens
Soort gegevens Aanwezigheidsgegevens van commissieleden lokale METC
Verzameldoel Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron De lokale METC levert verslagen van de commissievergadering aan de CCMO.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aanlevering van gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Externe adviseurs lokale METC
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens en kwalifiacties van externe adviseur (CV), indien van toepassing.
Verzameldoel Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron De lokale METC verstrekt de benodigde gegevens aan de CCMO.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aanlevering van de gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO houdt toezicht (naar aanleiding van incidenten, meldingen, signalen en dergelijke) en doorlopend toezicht (monitoring van de kwaliteit). Hierbij staat het continue verbeterproces van de erkende METC’s centraal. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Toezicht.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden
  • Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) in voorkomende gevallen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND