Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 6 Vergaderingen met externen
Verwerkingsnummer 4934
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Lokale METC medewerkers en commissieleden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens
Verzameldoel Organisatie van afstemmingsoverleg of andere vergaderingen en toesturen vergaderstukken.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) CCMO medewerkers en commissieleden / externe adviseurs
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens
Verzameldoel Het organiseren van overige vergaderingen of bijeenkomsten en toesturen vergaderstukken.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Ketenpartners
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens
Verzameldoel Het organiseren van externe vergaderingen of bijeenkomsten en toesturen vergaderstukken.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Vertegenwoordigers branch-organisaties / bedrijven / patiëntverenigingen etc.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens
Verzameldoel Het organiseren van externe vergaderingen of bijeenkomsten en toesturen vergaderstukken.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO heeft regelmatig overleg met externen, zoals ketenpartners, commissieleden, voorzitters en secretarissen en andere belanghebbenden over praktische en juridische aspecten m.b.t. toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Gerechtvaardigd belang voor verwerkingsverantwoordelijke en betrokkenen. Vergaderen met externe partijen gebeurt regelmatig, hiervoor worden de stukken uitgestuurd voor een gedegen voorbereiding. Het is onevenredig inspannend om voor elk persoon een toestemming te vragen, en verder een proportionele verwerking. Daarnaast is het van belang dat ieder zich kan voorbereiden. Er kan redelijkerwijs vanuit gaan worden dat men begrijpt dat gegevens voor dit doeleinde worden verzameld en verwerkt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers CCMO
  • Betrokken personen van de vergadering / bijeenkomst

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND