Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 2 Marginale toets onderzoek met geneesmiddelen als Bevoegde Instantie
Verwerkingsnummer 4935
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de aanvrager
Verzameldoel Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder vereiste gegevens kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Opdrachtgevers van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens Opdrachtgevers
Verzameldoel Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Indieners leveren de vereiste gegevens over opdrachtgevers aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder vereiste gevens kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Betrokken onderzoekers van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgevens en kwalificaties van betrokken onderzoekers (CV's)
Verzameldoel Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Indieners leveren de vereiste gegevens over betrokken onderzoekers aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder vereiste gegevens kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toetsing en afgifte verklaring van geen bezwaar als bevoegde instantie. De CCMO is de bevoegde instantie wanneer een andere medisch-ethische toetsingscommissie een onderzoeksvoorstel met geneesmiddelen beoordeelt. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Uitvoeren van een marginale toets op onderzoek met geneesmiddelen.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers belast met toetsing als bevoegde instantie
  • CCMO voorzitter (indien van toepassing)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND