Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: Relatiebeheer externe contacten
Verwerkingsnummer 4942
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan het SCP
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, telefoonnummer
Verzameldoel Onderhouden van relaties en een manier om te communiceren
Bewaartermijn Gegevens worden periodiek gecontroleerd en zonodig verwijderd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Externe contacten bij bedrijven, journalisten, omroepen, instellingen of overheidsorganisaties die een relatie hebben met het SCP
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met omroepen, bedrijven, instellingen, andere (overheids) organisaties
Bewaartermijn Gegevens worden periodiek gecontroleerd en zonodig verwijderd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Om in contact te kunnen komen met externe contacten (o.a. zakelijke relaties, journalisten, organisaties)
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Medewerkers van het SCP moeten in contact kunnen komen met externe relaties om te kunnen communiceren over het werkterrein van het SCP

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het SCP

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND