Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: Topdesk: wijzigingen, storingen en incidentenbeheer
Verwerkingsnummer 4943
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De SCP (tijdelijke) medewerker die een ICT-gerelateerde melding maken in Topdesk
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, inlognaam, organisatie, Vestiging, tel, e-mail, soort melding
Verzameldoel Om een terugkoppeling te kunnen geven aan degene die de melding doorvoert
Bewaartermijn Gegevens worden binnen twee weken afgehandeld en gearchiveerd
Bron De secretariaatsmedewerker HR van het SCP levert informatie over de medewerker aan het SSC-Campus, zodat een account kan worden aangemaakt, en de medewerker kan worden opgenomen in Topdesk
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan er geen ICT-ondersteuning worden geleverd
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Om ICT-storingen en meldingen te kunnen registreren en oplossen, en om dit te kunnen terugkoppelen aan degenen die de melding gemaakt hebben
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: oplossen van de melding en voorkomen van issues

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers ICT-regie van het SCP
  • medewerkers support center SSC-Campus
  • Service Level Manager SSC-Campus
  • Service Owner Supportcenter SSC-Campus

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND