Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: bestellen en Inkopen
Verwerkingsnummer 4944
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) SCP medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, tel nr. email en dienstonderdeel
Verzameldoel Om een bestelling of inkoopaanvraag in behandeling te kunnen nemen
Bewaartermijn Zolang de contract loopt (in geval van raamcontracten). Zolang de medewerker in dienst is (in geval van de HIS)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder de gegevens kan de leverancier het product of dienst niet leveren
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanvragen van producten en diensten via de HIS
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De gegevens die op het aanvraagformulier opgevraagd worden zijn noodzakelijk om de producten en diensten te kunnen leveren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Raamcontractanten
  • Medewerkers financien van het SCP
  • regie-ICT medewerkers SCP
  • Programmaleiders SCP
  • Secretariaatsmedewerkers SCP

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND