Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: Versturen uitnodigingen evenementen/seminars SCP
Verwerkingsnummer 4946
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alumni, oud-medewerker SCP en gepensioneerde. Contactpersonen: Bedrijven, instellingen, andere ministeries, andere onderzoeksinstellingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mail, functienaam/bedrijf/organisatie, NAW
Verzameldoel uitnodigen voor bijeenkomsten en seminars waar deze contactpersonen mogelijk geïnteresseerd in zijn
Bewaartermijn De gegevens worden periodiek opgeschoond. Contactpersonen kunnen aangeven uit de uitnodigingenlijst te worden verwijderd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Versturen van uitnodigingen naar contactpersonen van bedrijven, instellingen, andere ministeries en andere onderzoeksbureaus en oud-SCP medewerkers
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Secretariaatsmedewerkers SCP

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND