Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vergunningaanvraag bijzondere medische verrichtingen
Verwerkingsnummer 5016
Verantwoordelijke(n)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bestuurders zorginstellingen
Persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Zorgverleners en functionarissen van aanvragende zorginstelling
Persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Adviseren van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij een vergunningaanvraag ex Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)