Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek naar gebruik particuliere zorg 2018
Verwerkingsnummer 5041
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) 5 sleutelfiguren die door hun expertise, ervaring, beroepspraktijk, verbondenheid met een belangenvereniging zicht hebben op het veld van de particuliere zorg
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens gevraagde thema’s: motieven voor aanbod en gebruik van de zorg, ervaringen met de zorg, kwaliteit van leven. Gezondheidsbeperkingen van ouderen. evt. functie, werkgever, affiliatie in de vorm van geluidsopnamen en transcripties van diepte-interviews
Verzameldoel meer zicht krijgen op aanbod en gebruikers van particuliere woonzorg voor ouderen via interviews met sleutelfiguren in het veld, zorgondernemers, zorgverleners en enkele bewoners en/of hun mantelzorgers. Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn contactgegevens: worden verwijderd na publicatie en verspreiding rapport: juli 2019 Andere gegevens: geluidsopnamen van de interviews worden gedurende 10 jaar na publicatie beveiligd bewaard (conform VSNU-richtlijn): 2 juli 2029. Transcripten worden bewaard voor reproduceerbaarheid en toekomstig onderzoek.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) 10 zorgondernemers, die particuliere woonzorg leveren aan zorgbehoevende ouderen
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens functie, naam onderneming gevraagde thema’s: motieven voor aanbod en gebruik van de zorg, ervaringen met de zorg, kwaliteit van leven. Gezondheidsbeperkingen van ouderen.
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. meer zicht krijgen op aanbod en gebruikers van particuliere woonzorg voor ouderen via interviews met sleutelfiguren in het veld, zorgondernemers, zorgverleners en enkele bewoners en/of hun mantelzorgers.
Bewaartermijn contactgegevens: worden verwijderd na publicatie en verspreiding rapport: 2 juli 2019 Andere gegevens: geluidsopnamen van de interviews worden gedurende 10 jaar na publicatie beveiligd bewaard (conform VSNU-richtlijn): 2 juli 2029. Transcripten worden bewaard voor reproduceerbaarheid en toekomstig onderzoek.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) 5 zorgverleners, die uit hoofde van hun beroep particuliere woonzorg leveren aan zorgbehoevende ouderen
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens beroep, functie, werkgever gevraagde thema’s: motieven van werkgevers en cliënten voor aanbod en gebruik van de zorg, ervaringen met de zorg. Gezondheidsbeperkingen van ouderen in algemene zin.
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn contactgegevens: worden verwijderd na publicatie en verspreiding rapport: 2 juli 2019 Andere gegevens: geluidsopnamen van de interviews worden gedurende 10 jaar na publicatie beveiligd bewaard (conform VSNU-richtlijn) tot 2 juli 2029. Transcripten worden bewaard voor repliceerbaarheid en toekomstig onderzoek.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) 5 ouderen (en of hun mantelzorger/familielid) die gebruik maken van particuliere woonzorg
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens mogelijk familiebanden gevraagde thema’s: motieven voor gebruik van de zorg, ervaringen met de zorg, kwaliteit van leven. Gezondheidsbeperkingen van ouderen. in de vorm van geluidsopnamen en transcripten van diepte-interviews
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn contactgegevens: worden verwijderd na publicatie en verspreiding rapport: 2 juli 2019 Andere gegevens: geluidsopnamen van de interviews worden gedurende 10 jaar na publicatie beveiligd bewaard (conform VSNU-richtlijn) tot 2 juli 2029. Transcripten worden bewaard voor repliceerbaarheid en toekomstig onderzoek.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • betrokken SCP onderzoeker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16164
DEN HAAG
NEDERLAND