Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BRI - Afsluiten van Memoranda of Understandings en convenanten
Verwerkingsnummer 5053
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Directie CBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam directie, functie, handtekening
Verzameldoel Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn Tot minimaal 7 jaar na uitvoering overeenkomst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan geen overeenkomst mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Directeur van NCA waarmee een MOU is afgesloten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, handtekening directeur aCBG
Verzameldoel Uitvoering van overeenkomst
Bewaartermijn Tot minimaal 7 jaar na uitvoering overeenkomst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan geen overeenkomst mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het afsluiten van Memoranda of Understandings met andere National Competent Authorities
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Projectmedewerkers HGIS, Medewerkers financiële administratie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND