Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking COM - Deelnemersregistratie evenementen
Verwerkingsnummer 5054
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan evenementen georganiseerd door aCBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie, e-mailadres, tel.nr (optioneel), dieetwensen
Verzameldoel Het registreren van deelnemers aan evenementen die het aCBG organiseert
Bewaartermijn Maximaal 1 jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, organisatie, e-mailadres, tel.nr (optioneel), dieetwensen
Verzameldoel Uitnodiging sturen voor het volgende evenement
Bewaartermijn Maximaal 1 jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden ( deelnemer kan dit zelf aangeven/kenbaar maken)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het registreren van deelnemers aan evenementen die het aCBG organiseert
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking Uitnodiging voor volgende editie evenement.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers aCBG die betrokken zijn bij de organisatie van een specifiek evenement

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? GES (beheerder N200)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 8275
UTRECHT
NEDERLAND