Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie tuchtuitspraken
Verwerkingsnummer 5080
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Beroepsbeoefenaren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BIG-registratienummer, andere (eventueel ook bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens vermeld in de tuchtuitspraak
Verzameldoel Het houden van een archief in het kader van toezicht; Indienen van (hoger) beroep bij de Tuchtrechter en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Tuchtcollege
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Patiënten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Het houden van een archief in het kader van toezicht; Indienen van (hoger) beroep bij de Tuchtrechter en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Tuchtcollege
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Betrokkene(n) Andere personen genoemd in de tuchtuitspraak
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Het houden van een archief in het kader van toezicht; Indienen van (hoger) beroep bij de Tuchtrechter en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Tuchtcollege
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het houden van een archief in het kader van toezicht; Indienen van (hoger) beroep bij de tuchtrechter en reageren op hoger beroep
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND