Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BHV - Voeren registratie BHV'ers
Verwerkingsnummer 5091
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) BHV'er
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, geboortedatum, diploma's, herhalingen.
Verzameldoel Registreren BHV'ers
Bewaartermijn 10 jaar Basisselectielijst, nummer (C143.(30)) Handeling: Vakminister. Het inrichten van de organisatie ten behoeve van de bedrijfshulpverlening (BHV) Periode: 1945- Product: Opleidingsplannen, organisatie BHV, verstrekkingsbewijzen Waardering: V 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Verplicht voor aanwijzing BHV
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerker getroffen door incident
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor en achternaam, afdeling, telefoonnummer, incident, behandeling incident.
Verzameldoel Registreren van meldingen
Bewaartermijn 10 jaar Basisselectielijst, nummer (C143.(27)) Handeling: Vakminister. Het rapporteren over de uitvoering van het beleid inzake bedrijfsbeveiliging en bedrijfszelfbescherming Periode: 1945- Product: Inspectierapporten, correspondentie o.a. inzake betreffende incidenten, ordeverstoring, clean desk inspecties, naleving voorschriften Waardering: V 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Niet-zelfredzame medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en achternaam, telefoonnummer, leidinggevende, werkzame verdieping, reden van niet-zelfredzaamheid,
Verzameldoel Lijst niet-zelfredzame medewerkers
Bewaartermijn 10 jaar Basisselectielijst, nummer (C143.(27)) Handeling: Vakminister. Het rapporteren over de uitvoering van het beleid inzake bedrijfsbeveiliging en bedrijfszelfbescherming Periode: 1945- Product: Inspectierapporten, correspondentie o.a. inzake betreffende incidenten, ordeverstoring, clean desk inspecties, naleving voorschriften Waardering: V 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registreren BHV'ers
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • BHV'ers
  • Coördinatoren BHV van CBG, Toeslagen (Belastingdienst) en CFD (Belastingdienst)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND