Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie IMI-meldingen ontvangen via het CIBG
Verwerkingsnummer 5100
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder CIBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, werkadres, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie met CIBG
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Zorgverleners
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, adres, geboorteplaats, registratienummer (waaronder AVG-/BIG-nummer), beroep, beroepsbeperking / beroepsverbod
Verzameldoel Het voorkomen, in het kader van de patiëntveiligheid, dat een zorgverlener die een beroepsbeperking of beroepsverbod heeft gekregen in een ander land, zonder dat de autoriteiten op de hoogte zijn, hetzelfde werk gaat uitvoeren in Nederland, waardoor eventuele misstanden in Nederland voortduren
Bewaartermijn 15 jaar
Bron CIBG
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voorkomen, in het kader van de patiëntveiligheid, dat een zorgverlener die een beroepsbeperking of beroepsverbod heeft gekregen in een ander land, zonder dat de autoriteiten op de hoogte zijn, hetzelfde werk gaat uitvoeren in Nederland, waardoor eventuele misstanden in Nederland voortduren
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND