Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BD - Toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders en proefontheffingen
Verwerkingsnummer 5115
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokkenen Firma
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie Adres Fax Tel.nr. Emailadres
Verzameldoel Beoordelen en toestemming geven namens Ministerie LNV inzake aanvragen.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het uitbrengen van advies over aanvragen voor Europese toelating van d.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na intrekking registratie Ten minste 15 jaar na aanvraag proefontheffing
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders geen aanvraag mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Adviescommissie Product Registratie (APR)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie Organisatie Mailadres Tel.nr
Verzameldoel Beoordelen en toestemming geven namens Ministerie LNV inzake aanvragen.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na afgifte proefontheffing
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders geen communicatie mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het uitbrengen van advies over aanvragen voor Europese toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders aan Ministerie LNV
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokkenen Bureau Diergeneesmiddelen aCBG
  • Advies Commissie Product Registratie
  • SCOPAFF-lid Nederland

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? SCOPAFF (standing Committee van Europese Commissie)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND