Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IV - Business analyse
Verwerkingsnummer 5125
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruikers, hiermee wordt bedoeld alle medewerkers van het CBG met een registratie in de active directory.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en/of achternaam en eventueel zakelijke contactgegevens.
Verzameldoel Registreren van wensen, vragen en verzoeken van gebruikers.
Bewaartermijn Onbepaalde tijd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen verzoeken/vragen/wensen gebruikers.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Door de registratie van de persoonsgegevens van een gebruiker kunnen de business analisten het verzoek op de juiste manier afhandelen. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden van de business analisten uit te kunnen voeren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Business analisten, data analisten, Informatiemanagers & functioneel (applicatie) beheer (interne medewerkers).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND