Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BD - Uitgifte productie en distributievergunningen diergeneesmiddele
Verwerkingsnummer 5128
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager vergunning
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Firma Vestigingsadres Correspondentieadres Tel.nr Emailadres Naam ondertekenaar Functie ondertekenaar Handtekening
Verzameldoel Het afgeven van vergunningen voor handelingen (productie, invoer en distributie) met diergeneesmiddelen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Regeling diergeneesmiddelen artikel 2.46
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders geen vergunningsaanvraag mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) C.V. deskundige kwaliteitscontrole
Persoonsgegevens
Soort gegevens Verplichte informatie zoals aangegeven in DIRECTIVE 2001/82/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, sectie IV: Manufacture and imports, alle artikelen die naar Qualified person verwijzen. Naam Functie Adres Geboortedatum Opleidingsgegevens Werkervaring Overige informatie zoals: Foto (komt enkele keer voor) Hobby's
Verzameldoel Het afgeven van vergunningen voor handelingen (productie, invoer en distributie) met diergeneesmiddelen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Regeling diergeneesmiddelen artikel 2.46
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: volgens regelgeving is een c.v. verplicht
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het afgeven van vergunningen voor handelingen (productie, invoer en distributie) met diergeneesmiddelen
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokkenen Bureau Diergeneesmiddelen aCBG
  • Contactpersoon firma
  • IGJ

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND