Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IV - Beheer accounts CBG Portal
Verwerkingsnummer 5145
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen farmaceutische bedrijven die toegang tot portaal aanvragen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens. Kamer van Koophandel uittreksels
Verzameldoel Aanvragers toegang geven tot een portaal waarin zij de status van een .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Voor actieve accounts geldt: zo lang bedrijf toegang tot portaal wil hebben. Voor inactieve accounts: Als de onder een company administrator vallende gebruikers inactief zijn en de company administrator account is 11 maanden niet gebruikt, wordt een bericht gestuurd van voorgenomen opheffen van de toegangsrechten en verwijdering van de accounts. Bij geen reactie wordt ná 1 maand overgegaan tot beëindiging/de-activering van de accounts en de daarbij behorende persoonsgegevens .
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder het aanleveren van de gevraagde gegevens is toegang tot het portaal niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanvragers toegang geven tot een portaal waarin zij de status van een aanvraag kunnen volgen.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers functioneel beheer CBG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND