Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IV - Wachtwoordreset met ID
Verwerkingsnummer 5153
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker CBG (die ww verloren is en niet op kantoor is)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, kopie ID, privé email
Verzameldoel Noodzakelijk om de identiteit van betrokkene te valideren bij het behandelen van een wachtwoordreset waarbij de gebruiker niet op kantoor aanwezig is.
Bewaartermijn Direct na verlenen toegang verwijderd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Wachtwoord reset vanuit huis. In het geval van een wachtwoordreset terwijl de betreffende niet op het kantoor is kan er om een kopie van een ID worden gevraagd via privé mail om te bevestigen dat het om een werknemer gaat.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: In dit geval moet worden aangetoond dat het een medewerker is. Anders brengt dit te grote veiligheidsrisico's met zich mee

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerker servicedesk

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND