Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IV - Geluidsfragmenten College
Verwerkingsnummer 5154
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers collegevergadering
Persoonsgegevens
Soort gegevens Meningen en geluidsfragmenten uit vergadering.
Verzameldoel Publiceren geluidsfragmenten CBG intern ter transparantie
Bewaartermijn Ná vaststelling van het collegeverslag wordt de desbetreffende geluidsopname verwijderd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Publiceren geluidsfragmenten CBG intern ter transparantie
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Transparant richting de medewerkers die de uitkomst van bepaalde beoordelingen willen weten en daarbij de achterliggende beweegredenen willen horen.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers CBG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
UTRECHT
NEDERLAND