Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: Beheer Parkeerplaatsen
Verwerkingsnummer 5164
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers van het SCP die gereserveerd hebben of aangemeld zijn voor een parkeerplek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie, kentekennummer en tijdsduur
Verzameldoel Uitgifte parkeerplaats bezoekers
Bewaartermijn In axxerion moeten de gegevens periodiek worden opgeschoond
Bron Gegevens kunnen door een derde worden doorgegeven
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan er geen parkeerplek voor de bezoeker aangevraagd worden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Overzicht uitgifte parkeer plaatsen ten behoeve van bezoekers van het SCP
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om het mogelijk te maken dat bezoekers kunnen parkeren bij de parkeerplaatsen van het SCP kunnen bezoekers aangemeld worden in het systeem van facilicom Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zodat er overzicht is wie aangemeld is. Hierdoor kan de capaciteit van alle parkeerplaatsen in de gaten kunnen worden gehouden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van Facilicom die de reserveringen/aanmeldingen controleren
  • Secretariaat SCP die de bezoekers kunnen aanmelden
  • Medewerkers van het CPB die de bezoekers aanmelden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND