Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Meldingen over voorvallen en bijwerkingen bloed en lichaamsmateriaal
Verwerkingsnummer 5190
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie melder, overige (algemene) persoonsgegevens die zijn opgenomen in de aanbieding van de melding
Verzameldoel Toezicht op bloed en lichaamsmateriaal dat wordt toegepast bij mensen; contact op kunnen nemen met de melder in het kader van nader onderzoek
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Verstrekkers van gegevens aanleiding van een nader onderzoek waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om heeft verzocht
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie melder, overige (algemene) persoonsgegevens verkregen in het kader van nader onderzoek
Verzameldoel Toezicht op bloed en lichaamsmateriaal dat wordt toegepast bij mensen; contact op kunnen nemen met de verstrekker van gegevens in het kader van nader onderzoek
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toezicht op bloed en lichaamsmateriaal dat wordt toegepast bij mensen
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Sanquin
  • Instellingen (via TRIP)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND